Makalah Lengkap dan Pengetahuan Umum
Indeks
agama  

Majlis Syura dalam Islam

Pengertian Majlis Syuro Majlis  Syura  menurut  bahasa  artinya  tempat  musyawarah,  sedangkan  menurut istilah ialah lembaga…

Exit mobile version